NOWE STANOWISKO CHRZĄSZCZA DENDROPHAGUS CRENATUS (PAYKULL, 1799) W GÓRACH IZERSKICH (SUDETY ZACHODNIE)
M. Kosibowicz, NOWE STANOWISKO CHRZĄSZCZA DENDROPHAGUS CRENATUS

Słowa kluczowe

pułapki feromonowe
Dendrophagus crenatus
reliktowy gatunek
spichlerzowate
Silvanidae

Abstrakt

W czerwcu 2017 r. w barierowej pułapce feromonowej Ecotrap, produkcji słowackiej, uzbrojonej w feromon na kornika modrzewiowca „Cembrodor”, w nadleśnictwie Świeradów, w leśnictwie Lasek, w oddz. 101a znaleziono dwa okazy Dendrophagus crenatus. Chrząszcz Dendrophagus crenatus jest reliktowym gatunkiem borealno-górskim związanym z lasami pierwotnymi. Do niedawna wchodził w skład rodziny zgniotkowatych (Cucujidae), obecnie zasilił rodzinę spichrzelowatych (Silvanidae). Rodzaj ten reprezentują 3 gatunki, z których tylko 1 występuje w naszej faunie.

M. Kosibowicz, NOWE STANOWISKO CHRZĄSZCZA DENDROPHAGUS CRENATUS