FASCYNUJĄCE OSTOJE DZIKIEJ PRZYRODY – NATURA 2000 (ZACHODNIOPOMORSKIE)
zurek-pysz, ostoje dzikiej przyrody

Słowa kluczowe

Natura 2000
Zachodniopomorskie
Zatoka Pomorska
Bałtyk
Wolin i Uznam

Abstrakt

Natura 2000 – to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Jego podstawą jest Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Siedliskowa oraz szereg innych rozporządzeń i dokumentów wykonawczych.

zurek-pysz, ostoje dzikiej przyrody