POWÓDŹ A JAKOŚĆ ŚRODOWISKA MORSKIEGO
saniewska, powodz a srodowisko morskie

Słowa kluczowe

klimat
powódź
rtęć

Abstrakt

W dobie zmian klimatu często poruszany jest temat ekstremalnych zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych. Dużo uwagi poświęca się powodziom, które stają się coraz częstsze, a na skutek ekstensywnego użytkowania gruntów ich skutki są coraz bardziej dotkliwe.

saniewska, powodz a srodowisko morskie