PRZYKŁAD ZORGANIZOWANEGO DZIAŁANIA W GRUPIE U KRUKA CORVUS CORAX (LINNAEUS 1758)
P. Kazimirski, A. Sommer, ZORGANIZOWANE DZIAŁANIE W GRUPIE U KRUKA CORVUS CORAX

Słowa kluczowe

życie społeczne zwierząt
kruk
Corvus corax
Corvidae

Abstrakt

Życie społeczne i przekazywanie informacji wśród zwierząt przynosić może wiele korzyści – od łatwiejszego znalezienia partnera, przez ogrzewanie i zdobywanie pożywienia, kończąc na bardziej efektywnej możliwości wykrycia  potencjalnego napastnika. Zachowania takie spotykamy wśród wielu grup zwierząt, np. owadów, ssaków czy ptaków. Do szczególnie inteligentnych zwierząt należy kruk (Corvus corax), ptak o czarnym upierzeniu z rodziny krukowatych Corvidae, zamieszkujący Eurazję, Amerykę Północną oraz północną część Afryki. Jest to stosunkowo duże zwierzę, o długości do ok. 60–67 cm (wielkością zbliżony do myszołowa Buteo buteo) oraz rozpiętości skrzydeł 120–150 cm.
W naszym kraju gniazduje najchętniej na szczycie sosen (Pinus sylvestris) przy głównym pniu, aczkolwiek jego preferencje zmieniają się wraz z dostępnością miejsc gniazdowych – np. w Niemczech gniazduje na bukach (Fagus sp.), w obrębie wybrzeży morskich na klifach, na obszarze tundry na ziemi.

P. Kazimirski, A. Sommer, ZORGANIZOWANE DZIAŁANIE W GRUPIE U KRUKA CORVUS CORAX