LIMEŃSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ROZPOWSZECHNIA ZASŁUGI KONSTANTEGO JELSKIEGO (1837–1896) DLA BIOGEOGRAFII PERU
Dunin-Borkowska, Limenskie Tow. Geograficzne (K. Jelski)

Słowa kluczowe

Konstanty Jelski
Limeńskie Towarzystwo Geograficzne

Abstrakt

Limeńskie Towarzystwo Geograficzne (Sociedad Geográfica de Lima) powołał do życia prezydent Peru Andrés Avelino Ceres dekretem z dnia 22 lutego 1888  roku. Wówczas najważniejszym celem Towarzystwabyło naukowe poznanie terytorium Peru, zebranie danych 
i ustalenie granic między jednostkami administracyjnymi, by wzmocnić administrację państwową. Nowo utworzone Towarzystwo miało własny zarząd, ale było zależne od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a w jego zarządzie byli reprezentowani przedstawiciele 
wszystkich ministerstw.

Dunin-Borkowska, Limenskie Tow. Geograficzne (K. Jelski)