ŁĄKI KWIETNE W KRAKOWIE – SPOSOBEM NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
W. Halecki, Łąki kwietne w Krakowie

Słowa kluczowe

Zieleń miejska
tereny zielone
łąki miejskie
ekologia

Abstrakt

Tereny zieleni miejskiej to przestrzeń publiczna. Obecnie przestrzenie miejskie pełne betonu i szkła są zastępowane przez tereny zielone w wielu miastach na świecie. Ochrona łąk miejskich wciąż jest jednak niedoceniana. Przykładem jest chociażby zaniedbanie cennych przyrodniczo łąk wilgotnych, które na terenie Krakowa zostały całkowicie porośnięte trzciną pospolitą (Phragmites australis), a przecież wartość przyrodnicza terenów zieleni w miastach jest wysoka.
Przestrzeń miejska wciąż się rozrasta, dlatego należy zadbać o jej walory przyrodnicze.

W. Halecki, Łąki kwietne w Krakowie