140-LECIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA
Pyza, 140lecie PTPK

Słowa kluczowe

PTPK
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
rocznica
140-lecie PTPK
towarzystwo naukowe

Abstrakt

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika (PTP im. Kopernika) jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych działających na ziemiach polskich i w tym roku obchodzi rocznicę 140-lecia powstania. 

Pyza, 140lecie PTPK