EMPATIA U OSÓB O WYSOKIM NATĘŻENIU CECH PSYCHOPATYCZNYCH
Rozycka, empatia a cechy psychopatyczne

Słowa kluczowe

empatia
cechy psychopatyczne
osobowość antyspołeczna
PCL-R
PPI-R

Abstrakt

Pojęcie empatii jest jednym z najczęściej dyskutowanych we współczesnej psychologii. Jest ona  podstawowym warunkiem relacji terapeutycznej oraz składową inteligencji emocjonalnej, uważanej przez wielu praktyków i teoretyków za najważniejszą kompetencję
w XXI wieku. Jednakże wciąż wiele osób zadaje sobie pytanie, czym tak naprawdę jest to zjawisko i czy możliwe jest jego ścisłe zdefiniowanie i opisanie.

Rozycka, empatia a cechy psychopatyczne