O SKROPLENIU TLENU, AZOTU I TLENKU WĘGLA PRZEZ P.P. Z. WRÓBLEWSKIEGO I K. OLSZEWSKIEGO
Wszehswiat p100laty

Słowa kluczowe

aparat do skraplania tlenu
barwność kwiatów
kawa
Atlantyda

Abstrakt

Badanie własności ciał przy temperaturach nadzwyczaj niskich, jak i nadzwyczaj wysokich, ma wielką naukową doniosłość. W pierwszych warunkach mogą powstać nowe związki chemicznych pierwiastków, oraz nowe cząsteczkowe układy, których równowaga nie wytrzymuje wyższéj temperatury; w drugich - nietylko najstalsze połączenia podlegają dyssocjacyi na pierwiastki, ale i same pierwiastki okazują nieraz odmienne pręgi w widmie świetlnem. Stąd Lockyer stawia, zbyt jeszcze śmiałe, niemal alchemiczne przypuszczenie, że
wysokie temperatury słońca lub silnych prądów elektrycznych mogą rozszczepić żelazo, wapień i t. p., na inne prostsze składniki wspólne różnym pierwiastkom.

Wszehswiat p100laty