DOKTORANCI INSTYTUTU BOTANIKI UJ PRZEPROWADZAJĄ WYWIADY ZE ZNANYMI NAUKOWCAMI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN W RAMACH SEMINARIUM DLA DOKTORANTÓW
Maluszynska, Kasjanuk, wywiady doktorantow botaniki UJ

Słowa kluczowe

Instytut Botaniki UJ
doktoranci Instytutu Botaniki UJ
Jolanta Małuszyńska
wywiad
kronika

Abstrakt

W semestrze zimowym 2014/2015, pani mgr Magdalena Kasjanuk, doktorantka Zakładu Cytologii i Embriologii Roślin przeprowadziła wywiad z panią prof. dr hab. Jolantą Małuszyńską, wybitną uczoną o międzynarodowym autorytecie w dziedzinie cytologii, twórczynią polskiej szkoły cytogenetyki molekularnej roślin, znakomitym nauczycielem akademickim, kierownikiem Katedry Anatomii i Cytologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu  Śląskiego w latach 1992–2010.

Maluszynska, Kasjanuk, wywiady doktorantow botaniki UJ