SYNANTROPIZACJA FLORY PARKU LEŚNEGO BRÓDNO
Winiarska, synantropizacja flory parku Brodno

Słowa kluczowe

synantropizm
synantropizacja flory
Kompleks Leśny Bródno
Las Bródno
wyniki badań

Abstrakt

Badania Parku Leśnego Bródno przeprowadzone przeze mnie w okresie lipiec–sierpień 2013 r. miały na celu określenie składu gatunkowego tego obszaru, określenie poziomu jego synantropizacji oraz zbadanie, czy użytkowanie tego terenu w celach rekreacyjnych ma znaczący negatywny wpływ na florę tego obszaru. Wyniki pokazały że współczynnik synantropizacji wynosi w przybliżeniu 36%, a użytkowanie tego obszaru przez ludzi w celach rekreacyjnych nie wywiera znaczącego wpływu na degradację flory. 

Winiarska, synantropizacja flory parku Brodno