NOWE ZWIĄZKI PSYCHOSTYMULUJĄCE – OD CZUWALICZKI JADALNEJ DO „ZOMBI DRUG”
Jolanta B. Zawilska, Nowe zwiazki psychstymulujace...

Słowa kluczowe

związki psychostymulujące
dopalacze
syntetyczne katynony

Abstrakt

W okresie ostatniej dekady na światowym rynku narkotykowym obserwujemy gwałtowny wzrost liczby nowych związków psychoaktywnych, potocznie nazywanych „legal highs”, “designer drugs”, “party pills”, a w Polsce “dopalacze”. „Dopalacze” stanowią heterogenną grupę związków naturalnych, półsyntetycznych i syntetycznych, o zróżnicowanym działaniu na procesy poznawcze, nastrój i zachowanie. Syntetyczne pochodne β-katynonu, związku naturalnie występującego w czuwaliczce jadalnej, należą do jednej z najbardziej
popularnych grup „dopalaczy”. Wykazują one znaczne podobieństwo strukturalne do amin katecholowych oraz do narkotycznych substancji psychostymulujących – amfetaminy, metamfetaminy i ekstazy. Zażycie syntetycznych katynonów wywołuje objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego analogiczne do działań kokainy i amfetamin. Artykuł omawia mechanizm działania katynonów oraz zagrożenia wynikające z ich stosowania.

Jolanta B. Zawilska, Nowe zwiazki psychstymulujace...