ANTONI KĘPIŃSKI. W STULECIE URODZIN UCZONEGO PSYCHIATRY
J. Bomba, Antoni Kępiński. W stulecie urodzin.

Słowa kluczowe

psychiatria
subiektywizm
Antoni Kepiński

Abstrakt

Rocznicowe przypomnienie człowieka, którego myślenie i działalność wywarła istotny wpływ na życie wspominającego, z istoty rzeczy nacechowane jest subiektywizmem. Wokół Antoniego Kępińskiego łatwo dostrzec nimb wyjątkowości. Prawie pół wieku po jego odejściu nimb ten nie osłabł, raczej został wzmocniony podkreślaniem wyjątkowości i niepowtarzalności postaci. Chociaż nie brakuje kwestionowania jego uczoności ani krytyki obciążającej go odpowiedzialnością za zahamowanie rozwoju krakowskiej psychiatrii w kierunku, którym podąża psychiatria światowa. Jest to kierunek wysoko oceniany parametryzacją, a opiera się na metodach nauk przyrodniczych. Ceniąc, za Kępińskim, subiektywne metody poznania człowieka, pozwalam sobie przedstawić subiektywny obraz postaci człowieka, który odcisnął piętno na psychiatrii, nie tylko krakowskiej.

J. Bomba, Antoni Kępiński. W stulecie urodzin.