STWIERDZENIE SZCZEŻUI CHIŃSKIEJ SINANODONTA WOODIANA (LEA, 1834) W PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ
Bonk, stwierdzenie szczezui chinskiej...

Słowa kluczowe

SZCZEŻUJA CHIŃSKA
Puszcza Niepołomicka

Abstrakt

W dniu 7 X 2018 w miejscowości Kłaj (Puszcza Niepołomicka; 50°0’19.40”N, 20°17’6.02”E; UTM DA43), stwierdzono muszlę jednego dorosłego osobnika szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana (Lea, 1834). Długość muszli wynosiła 182 mm. Obydwie połowy muszli były połączone i miały zachowane ligamentum, jednak wierzchołek był mocno zerodowany. Gatunek oznaczono za pomocą kluczy i opisów cech w monografii Piechockiego i Wawrzyniak-Wydrowskiej (2016). Miejsce stwierdzenia stanowi niewielki staw o powierzchni ok. 1 ha. Nie ma on stałego połączenia z innymi wodami powierzchniowymi. Pierwotnie zbiornik powstał najprawdopodobniej jako wyrobisko żwiru. Obecnie wykorzystywany
jest jako łowisko wędkarskie.

Bonk, stwierdzenie szczezui chinskiej...