PERKOZY DWUCZUBE OZDOBĄ MAZURSKICH JEZIOR
Olszowska, perkozy dwuczube...

Słowa kluczowe

perkoz dwuczuby
Mazury

Abstrakt

Z wiosną powracają do nas ptaki wędrowne. Część z nich omija jeziora położone w centrum mazurskich miasteczek, ale niektórym ptakom miejski zgiełk nie przeszkadza. Skrzydlaci goście odbywają na jeziorach swoje gody albo przeczekują ciepły okres, by jesienią
odlecieć na lęgowiska w innych częściach Europy. Są też stali bywalcy, których zobaczyć można przez cały rok. Roślin wodnych, ryb i bezkręgowców wystarcza dla wszystkich.

Olszowska, perkozy dwuczube...