CZY PŁAZY MOGĄ CZERPAĆ KORZYŚCI Z POWSTAJĄCYCH FARM FOTOWOLTAICZNYCH?
Kazimirski, plazy a farmy fotowoltaiczne

Słowa kluczowe

płazy
fotowoltaika
farmy fotowoltaiczne
bioróżnorodność

Abstrakt

Obecnie coraz więcej wagi przywiązuje się do wprowadzania nowych, alternatywnych źródeł energii, które są mniej szkodliwe dla środowiska. Jednym z typów energii odnawialnej jest energia słoneczna, która za pośrednictwem ogniw fotowoltaicznych może być zamieniana na energię elektryczną i dostarczana do naszych domów. Farmy fotowoltaiczne powstają często na obszarach rolniczych, które (przy odpowiednim wykorzystaniu) mogłyby stanowić punkty zaczepienia dla zwierząt. Celem tego artykułu jest rozważanie potencjalnych 
możliwości, ale także zagrożeń, jakie mogą nieść farmy fotowoltaiczne dla płazów.

Kazimirski, plazy a farmy fotowoltaiczne