BRZEGÓWKA ZWYCZAJNA, NASZA NAJMNIEJSZA JASKÓŁKA
Olszowska, brzegowka zwyczajna

Słowa kluczowe

brzegówka zwyczajna
ptaki wędrowne
siedliska brzegówek

Abstrakt

Brzegówki zwyczajne (Riparia riparia) przylatują do nas w kwietniu i w maju. W przeciągu kilku dni zakładają nową kolonię lęgową. Nie zawsze potrzebują do tego wysokich stromych piaszczystych skarp.

Olszowska, brzegowka zwyczajna