W PRZYRODZIE NIE MA OBIADU ZA DARMO
Olszowska, w przyrodzie nie ma obiadu za darmo

Słowa kluczowe

zwierzęta
pokarm
żywienie potomstwa

Abstrakt

Zwierzęciu do przeżycia potrzebny jest pokarm. Musi go zdobyć. A nie zawsze jest to proste zadanie. Trzeba się natrudzić, wykazać siłą, cierpliwością, czasem sprytem. Obie strony: ofiara i drapieżnik czynią wysiłki, aby przetrwać i nie zostać „obiadem” tego drugiego. W przyrodzie oprócz bezpośredniej konfrontacji występuje również tzw „uprzednia opieka” nad potomstwem, kiedy młode pokolenia korzystają z pokarmu podanego „na tacy” przez zapobiegliwych rodziców. Aby się o tym przekonać, udajmy się na łąkę...

Olszowska, w przyrodzie nie ma obiadu za darmo