Nieznane dzieło Kopernika, podał S. Dickstein
Przed 100laty

Słowa kluczowe

Mikołaj Kopernik
śmierć
zwierzęta dyluwialne

Abstrakt

Do ostatnich prawie czasów mało kto wiedział, że Kopernik, na długo przed oddaniem do druku nieśmiertelnego dzieła swego „De revolutionibus orbium coelestium”, pragnąc przygotować świat uczony i swych przyjaciół do nowej nauki, napisał rozprawę, streszczającą
jego poglądy i odkrycia. Rozprawa ta, zwyczajem ówczesnym, krążyła w odpisach między uczonymi.  

Przed 100laty