TO BEE OR NOT TO BEE? CZYLI LOT RAKIETĄ A PSZCZOŁY MIODNE (APIS MELLIFERA)
Stasiowska, lot rakieta a pszczoly miodne, 170-174

Słowa kluczowe

pszczoła miodna
Apis mellifera
lot kosmiczny
przeżywalność organizmów w warunkach pozaziemskich

Abstrakt

Z uwagi na coraz bardziej realną wizję kolonizacji Marsa, roztaczaną przez czołowe firmy z sektora kosmicznego na świecie, autor artykułu podejmuje kwestię zapylania potencjalnie hodowanych tam roślin. Jako najłatwiejsze rozwiązanie podaje przetransportowanie ze sobą przedstawicieli gatunku Apis mellifera, czyli znanej na świecie pszczoły miodnej. Artykuł opisuje podjęte badania dotyczące wpływu lotu rakietą na poprawność ich rozmnażania się oraz ogólną kondycję po locie, a także śmiertelność spowodowaną bezpośrednio
przez stres wywołany tymi niezwykłymi okolicznościami. Opisane zostają eksperymenty wykonane w ramach badań i ich efekty, budowa zaprojektowanego w tym celu ładunku rakietowego oraz perspektywy dalszego rozwoju projektu.

Stasiowska, lot rakieta a pszczoly miodne, 170-174