ZWIERZĘTA PRZEDPOTOPOWE (DYLUWIJALNE) NASZEGO KRAJU. przez Antoniego Ślósarskiego. (Dokończenie).
wszech p100laty, 194-205

Słowa kluczowe

jeleń torfowy
WELWITSCHIA MIRABILIS
tytoń
makowiec
konopia
maniok

Abstrakt

Z kolei następuje jeleń olbrzymi albo torfowy (Cervus megaceros), który się wyróżnia swemi kolosalnemi rogami, z ogólnego kształtu przypominającemi rogi daniela. Postać i wielkość ciała niewiele się różnią od jeleni zwyczajnych, lecz rogi są tak potężne, że długość ich dochodzi do trzech metrów (10 stóp), a odległość pomiędzy ich końcami wynosi 4 metry (12 stóp). Pierwszy raz znalezionym został w Irlandyi, w okolicach Dublina, później zaś na stałym lądzie europejskim w wielu krajach w torfach i jaskiniach, jakoto: we Francyi, Niemczech, Włoszech, Galicyi, Rossyi, Danii, i t. p. Piękne całkowite szkielety, podobne do przedstawionego tu poniżej na figurze 6-ej, posiadają, rozmaite gabinety paleontologiczne europejskie, a szczególniej zaś w Paryżu, Londynie, Wiedniu, Strasburgu, Kopenhadze. Zbiory hr. Dzieduszyckiego we Lwowie, zaopatrzone są w kilka rogów, znalezionych w Galicyi. W naszym kraju dotąd znane są, nieliczne szczątki, jak np. kawał rogu, będący własnością p. J. Zawiszy, znaleziony w Błońskiem, we wsi Gnatowice.

wszech p100laty, 194-205