OCHOTKI – INTRYGUJĄCE OWADY
Maria Grzybkowska, Ochotki, 151-160

Słowa kluczowe

Ochotki
Muchówki ochotkowate
Chironomidae
Diptera
alergeny

Abstrakt

Muchówki ochotkowate (Chironomidae, Diptera) ze względu na osiągane zagęszczenie i biomasę stanowią podstawowy element w przepływie materii w ekosystemach słodkowodnych (w łańcuchach pokarmowych) różnych stref klimatycznych). Adaptacje morfologiczne, fizjologiczne (wysoka koncentracja hemoglobiny) i behawioralne larw, poczwarek i dorosłych pozwalają im unikać śmierci w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Wysoka obfitość, a więc dostępność oraz przyswajalność ich tkanek powodują, że są podstawowym pokarmem tak dla bezkręgowców jak i kręgowców wodnych (larwy, poczwarka) i lądowych (imago). Przy masowym występowaniu ochotki licznie wylatują ze środowiska wodnego (owady merolimniczne); samce ich tworzą rójki ponad powierzchnią wody i/lub terenów przyległych. Po reprodukcji, po 2–3 dniach od wylotu zarówno samice jak i samce giną – dorosłe nie odżywiają się (ang. non-biting midges). To ich masowe występowanie może być uciążliwe dla ludzi, podobnie jak użycie sproszkowanych larw Chironomidae jako pokarmu dla ryb akwariowych; alergenem dla ludzi jest przetworzona hemoglobina tych owadów. Liczne i  zróżnicowane ochotki wchodzą też w różnego rodzaju interakcje (niekoniecznie troficzne) z innymi organizmami wodnymi (pasożyty, parazytoidy, komensale).

Maria Grzybkowska, Ochotki, 151-160