KOLORY CZYLI „FIZYCZNA EGZYSTENCJA”
Kuczynski, kolory..., 238-243

Słowa kluczowe

interpretacja pomiarów
barwy widzialne

Abstrakt

Na prostym przykładzie mieszania barw pokazuje się, że w jego wyniku można uzyskać barwy nieistniejące w rzeczywistości fizycznej. Stąd sugeruje się pewną ostrożność w interpretacji pomiarów.

Kuczynski, kolory..., 238-243