PUŁAPKI NA OWADY INSTALOWANE NA PNIACH DRZEW
Kosibowicz, pułapki na owady, 251-256

Słowa kluczowe

pułapki na owady
leśnictwo
sadownictwo
badania faunistyczne

Abstrakt

Praca omawia role, zastosowanie i cel zakładania pułapek na pnie drzew. Opisuje ich różne konstrukcje, od najprostszych opasek lepowych do bardziej skomplikowanych urządzeń odławiających owady. Pokazuje ich wykorzystanie w leśnictwie, sadownictwie, na plantacjach drzew owocowych oraz w zieleni miejskiej, zarówno w naszym, jak i w innych krajach. Podaje też zastosowanie pułapek jako narzędzia wykorzystywanego w pracach naukowych w badaniach faunistycznych.

Kosibowicz, pułapki na owady, 251-256