KAWKA ZWYCZAJNA (CORVUS MONEDULA) O BIAŁYM UPIERZENIU JAKO PRZYKŁAD ABERRACJI BARWNEJ U PTAKÓW NA TERENIE POLSKI
Kulig, kawka zwyczajna, 257-258

Słowa kluczowe

kawka zwyczajna
corvus monedula
albinizm

Abstrakt

U ptaków występuje wiele aberracji związanych z upierzeniem. Niektóre zmiany nie są wynikiem mutacji genetycznych, lecz mogą powstać na skutek złej diety zwierzęcia, np. w przypadku niedostatecznej ilości karotenoidów przyjmowanych z pokarmem
przez ptaki m.in. z gatunku Eudocimus ruber

Kulig, kawka zwyczajna, 257-258