Nalepa, Pyza, Smialowska, Tadeusiewicz, In memoriam Jacek Rajchel
Nalepa, Pyza, Smialowska, Tadeusiewicz, In memoriam Jacek Rajchel

Słowa kluczowe

Jacek Rajchel
Wszechświat
Redaktor Naczelny

Abstrakt

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Profesora Jacka Rajchela, który przez wiele lat, w okresie od stycznia 2003 do końca marca 2011, pełnił funkcję Redaktora Naczelnego Pisma Przyrodniczego Wszechświat i wielce się dlań 
zasłużył.

Nalepa, Pyza, Smialowska, Tadeusiewicz, In memoriam Jacek Rajchel