Tom 114 Nr 10-12 (2013): Wszechświat 114 10/12 2013
Wszechświat 114 10/12 2013

Artykuły Informacyjne

Michał Skoczylas, Liesbeth Siderius, Jolanta Wierzba, Leszek Sagan, Marcin Sawicki, Anna Walecka, Jacek Rudnicki
RZADKIE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO TEMATEM WYKŁADÓW TYGODNIA MÓZGU W SZCZECINIE W 2013 ROKU
skoczylas, siderius, wierzba, sagan, sawicki, walecka,rudnicki, wyklady Tydzien Mozgu szczecin