Tom 111 Nr 4-6 (2010): Wszechświat 111 4/6 2010
Wszechświat 111 4/6 2010

Wspomnienia z podróży

Radomir Jaskuła, Piotr Jóźwiak, Tomasz Rewicz, Anna Stępień
150-153
PAMUKKALE – „BAWEŁNIANY ZAMEK” Z HISTORIĄ STAROŻYTNĄ W TLE
Jaskula, Jozwiak, Rewicz,Stepien, Pammukale, 150-153