O czasopiśmie

Wszechświat jest czasopismem upowszechniającym wiedzę przyrodniczą, przeznaczonym dla szerokich kręgów osób zainteresowanych poszerzaniem swoich wiadomości w tej dziedzinie. Wszechświat udostępnia swoje łamy dla opracowań popularnonaukowych i innych różnorodnych prezentacji ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych i zaprasza do współpracy wszystkich chętnych.

Prenumerata Pisma Przyrodniczego Wszechświat wynosi 48 zł rocznie. Kwotę tą można przesłać przekazem pocztowym na adres Redakcji lub na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika z wyraźną informacją, czego dotyczy przekazana kwota i adresem, na który ma być przesyłane czasopismo.

Na wszystkie pytania dotyczące prenumeraty odpowiemy Państwu e-mailowo: biuro@ptpk.org, tel: 500 113 328.

Adres i numer konta dla wpłat i przelewów bankowych:

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Pismo Przyrodnicze 
Wszechświat
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
Bank Zachodni WBK, XXII Oddział Kraków
nr konta 811500 11421220 60339745 0000