Zespół redakcyjny

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Rada Redakcyjna

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Irena Nalepa, Zakład Biochemii Mózgu, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN,
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków

Z-ca Przewodniczącej:

Sekretarz Rady:

Dr Agnieszka Zelek-Molik, Zakład Biochemii Mózgu, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN,
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków

Członkowie:

Dr hab. prof. UKEN Andrzej Kornaś, Instytut Biologii, Katedra Genetyki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Prof. dr hab. Michał Kozakiewicz, Zakład Ekologii, Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego,
al. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Prof. dr hab. Ewa Krzemińska, Zakład Zoologii Bezkręgowców, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

Prof. dr hab. Elżbieta Pyza, Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

Dr hab. Alina Stachurska-Swakoń, Zakład Ekologii Roślin, Wydział Biologii Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków

Prof. dr hab. Alfred Uchman, Zakład Geodynamiki i Geologii Środowiskowej, Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Geografii i Geologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków

Prof. dr hab. January Weiner, Zespół Ekologii Ekosystemów, Instytut Nauk o Środowisku,
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

 

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor Naczelna:

Prof. dr hab. Maria Śmiałowska, Zakład Neurobiologii, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN,
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków; E-mail: redakcja@ptpk.org;

Z-ca Redaktor Naczelnej:

Prof. dr hab. Barbara Płytycz, Zakład Immunologii Ewolucyjnej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

Sekretarz Redakcji:

mgr Alicja Firlejczyk, E-mail: sekretarz.redakcja@ptpk.org

Członek Redakcji:

dr Katarzyna Stachowicz, Zakład Neurobiologii. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN,
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, e-mail: k.stachowicz@ptpk.org

 

Adres Redakcji

Redakcja Pisma Przyrodniczego Wszechświat,
31-343 Kraków, ul. Smętna 12

 

Wydawca

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków; E-mail: "PTPK" biuro@ptpk.org

 

Opracowanie graficzne oraz redagowanie strony czasopisma Wszechświat
https://wszechswiat.ptpk.org

mgr Artur Brożonowicz, E-mail: "grafik" artur@ptpk.org

 

Administrator systemu

dr hab. Paweł Pomorski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

 

Wszechświat jest czasopismem upowszechniającym wiedzę przyrodniczą, przeznaczonym dla szerokich kręgów osób zainteresowanych poszerzaniem swoich wiadomości w tej dziedzinie. Wszechświat udostępnia swoje łamy dla opracowań popularnonaukowych i innych różnorodnych prezentacji ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych i zaprasza do współpracy wszystkich chętnych.