Ogłoszenia

Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r. w Krakowie, w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Konferencja ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość do dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu. Odbywa się w formie cyklu wykładów w których udział biorą neurobiolodzy, neurolodzy, studenci oraz uczniowie szkół średnich.

Tydzień Mózgu 2020 w Krakowie

pod hasłem - „ Osiągnięcia neuronauki w XX i XXI wieku ”

19-24 października 2020

Tydzień Mózgu 2020 odbędzie się w formie zdalnej. Więcej na:

https://ptpk.org/tydzien_mozgu.html