Ogłoszenia

Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r. w Krakowie, w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week.
Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Konferencja ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu. Odbywa się w formie cyklu wykładów, w których udział biorą neurobiolodzy, neurolodzy, studenci oraz uczniowie szkół średnich.

Tydzień Mózgu 2022 w Krakowie

pod hasłem
NEUROBIOLOGICZNE ASPEKTY COVID-19

14–19 marca 2022 (on-line) godz. 17.00

Tydzień Mózgu 2022 odbędzie się w formie zdalnej. Więcej na stronie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika :
ptpk.org/tydzien

Zapraszamy również na Dzień Mózgu dla młodzieży szkolnej, organizowany już po raz trzeci przez pracowników naukowych i doktorantów Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie.
W tym roku odbywa się pod hasłem:
Czy mózg ma płeć i jak sobie poradzić ze stresem

Zapraszamy we środę, 16 marca o godz. 10.00:

ptpk.org/dzien_mozgu