Kontakt
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Pismo Przyrodnicze Wszechświat
ul. Smętna 12, 31-343 Kraków

Główna osoba do kontaktu

Alicja Firlejczyk

Wsparcie techniczne

Redakcja