CZY CHOROBĘ ALZHEIMERA MOŻNA WYLECZYĆ?
K.Ossowska, Alzheimer leczenie, 183-196

Słowa kluczowe

Alzheimer
choroba Alzheimera
leki
leczenie
neuroprzekaźnictwo cholinergiczne i glutaminianergiczne
zaburzenia neuronalne
przemiany białka β-amyloidu i białka tau

Abstrakt

Pomimo tego, że otępienie wywołane chorobą Alzheimera zostało opisane po raz pierwszy ponad 100 lat temu i dotyka sporego procenta ludzi w starszym wieku, współczesna medycyna nadal nie dysponuje dobrymi metodami jego leczenia. Skuteczność obecnie dostępnych leków wpływających na neuroprzekaźnictwo cholinergiczne i glutaminianergiczne jest ograniczona zarówno pod względem siły efektów terapeutycznych, jak i czasu ich trwania. Dlatego też na całym świecie prowadzi się intensywne badania, których celem jest opracowanie takiej terapii, która nie tylko będzie hamowała objawy tej choroby, ale zapobiegnie również jej postępowi. Obecne opracowanie stanowi przegląd poznanych dotąd głównych patomechanizmów choroby Alzheimera dotyczących zaburzeń neuronalnych, przemian białka β-amyloidu i białka tau, zaburzeń metabolizmu tłuszczy, oraz stanu zapalnego mózgu, a także prezentuje efekty terapii eksperymentalnych nakierowanych na te procesy. Wspomniano również o roli czynników genetycznych zarówno we wczesnej, jak i późnej formie tej choroby, oraz o niegenetycznych czynnikach ryzyka, których eliminacja mogłaby pomóc zachować
sprawność umysłową do późnej starości.

K.Ossowska, Alzheimer leczenie, 183-196