Ptaki, które zniknęły z Polski

Słowa kluczowe

awifauna Polski
głuszec zwyczajny
cietrzew zwyczajny
gatunki zagrożone

Abstrakt

Polska awifauna jest niezwykle różnorodna. Składają się na nią 462 gatunki ptaków. Dziewięć z nich widocznych jest w herbach parków narodowych. Jest to batalion (Biebrzański Park Narodowy), głuszec (Park Narodowy „Bory Tucholskie”), orlik krzykliwy (Magurski Park Narodowy), błotniak stawowy (Narwiański Park Narodowy), żuraw (Poleski Park Narodowy), mewa (Słowiński Park Narodowy), gęś zbożowa (Park Narodowy „Ujście Warty”), puszczyk (Wielkopolski Park Narodowy) i bielik (Woliński Park Narodowy). Populacje bielika (Haliaeetus albicilla), pomimo że jeszcze na początku XX wieku bielik znajdował się na krawędzi wymarcia, i bociana (Ciconia ciconia), o którym mówi się, że „co czwarty z nich jest Polakiem” (populacja bociana szacowana jest na około 200 tysięcy osobników, z czego 25% gniazduje w okresie letnim w Polsce) są jednymi z największych w Europie. Jednak, w przeciwieństwie do powyżej wymienionych ptaków, takie gatunki jak głuszec zwyczajny (Tetrao urogallus) i cietrzew zwyczajny (Lyrurus tetrix) zagrożone są wymarciem, a niektóre, swego czasu obecne w Polsce, wyginęły. Spotkanie dzisiaj strepeta, dropia, sępa płowego i kasztanowatego, pustułeczki, kobczyka, nura czarnoszyjego, krzyżodzioba sosnowego czy siewki złotej, dawniej gnieżdżących i lęgowych w naszym kraju, jest ornitologicznym wydarzeniem.