W KRAINIE PIASKU
M. Olszowska, W krainie piasku, 207-210

Słowa kluczowe

owady
błonkówki
grzebaczowate

Abstrakt

Piaszczyste mazurskie gleby są gościnnym siedliskiem dla wielu gatunków owadów także pszczół samotnic z rzędu błonkówek (Hymenoptera) i rodziny grzebaczowatych (Sphecidae).

M. Olszowska, W krainie piasku, 207-210