ALARM DLA NATURY: BLISKO POŁOWA EUROPEJSKICH GATUNKÓW DRZEWIASTYCH JEST ZAGROŻONA
Sekiewicz, Dering, Alarm dla Natury

Słowa kluczowe

dendroflora
Europejska Czerwona Lista Drzew
ochrona gatunkowa
utrata bioróżnorodności
zagrożenia

Abstrakt

Globalne zmiany klimatu oraz presja człowieka są głównymi zagrożeniami dla różnorodności biologicznej. Utrata bioróżnorodności, zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej jest niepokojąca, na co wskazują dane wielu organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Jak wynika z ostatnio opublikowanej Europejskiej Czerwonej Listy Drzew, Europie grozi nie tylko utrata wielu gatunków drzewiastych, ale i znaczny spadek bioróżnorodności. Raport przedstawia alarmujące dane na temat rosnącej liczby zagrożonych gatunków drzew i krzewów. Stopień zagrożenia określono dla 454 europejskich gatunków drzewiastych, z których ponad połowa to gatunki endemiczne dla Europy. Stwierdzono, że ok. 42% badanych gatunków wykazuje wysokie ryzyko zagrożenia. Co najbardziej niepokojące, ponad połowa europejskich endemitów drzewiastych jest również zagrożona. W artykule zwrócono uwagę na gatunki wymagające podjęcia szybkich działań w zakresie ochrony, a także przedstawiono główne zagrożenia dla tych gatunków.

Sekiewicz, Dering, Alarm dla Natury