ŚCIEŻKI POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO ORAZ PIĘKNO LUBELSZCZYZNY
Stachowicz, Poleski Park Narodowy

Słowa kluczowe

Poleski Park Narodowy
Polesie Lubelskie
pas Wielkich Dolin

Abstrakt

Poleski Park Narodowy (PPN) – zlokalizowany jest na terenie Polesia Zachodniego (Polesie Lubelskie), na równinie Łęczyńsko-Włodawskiej leżącej w pasie Wielkich Dolin. Do Poleskiego Parku Narodowego dojedziemy w godzinę kierując się od Lublina.

Stachowicz, Poleski Park Narodowy