Mrówki z okolic Krakowa i Mogilna obserwowane w 2011 roku
Roman, Mrowki okolic Krakowa...

Słowa kluczowe

insekty
mrówki
błonkówki
stylikówki

Abstrakt

Mrówki są rodziną owadów z rzędu błonkówek i podrzędu stylikówek (Insecta: Hymenoptera: Apocrita: Formicidae), o ciele smukłym, z dużą głową, tułowiem wydłużonym i wąskim oraz odwłokiem dużym, kulistym lub jajowato wydłużonym, połączonym z tułowiem cienkim trzonkiem uformowanym z silnie zwężonych przednich członów odwłoka. Mają aparat gębowy gryząco-liżący z bardzo silnymi żuwaczkami i wargą dolną przystosowaną do zlizywania cieczy. Ich czułki są kolankowato zgięte, składają się z trzonka i biczyka, a odnóża cienkie i długie typu bieżnego. Mają zwykle mocny oskórek (kutikula), często z charakterystycznym dla poszczególnych gatunków urzeźbieniem, zwłaszcza na głowie i tułowiu, ubarwiony przeważnie ciemno, czarny, brunatny lub żółty, rzadziej pstry.

Roman, Mrowki okolic Krakowa...