ŚRÓDLEŚNE MSZARY MAZUR CZ.1
Olszowska, Mszary Mazur...

Słowa kluczowe

Pojezierze Mazurskie
Kraina Tysiąca Torfowisk
rojsty
mszary
torfowiska

Abstrakt

Pojezierze Mazurskie nazywane jest Krainą Tysiąca Jezior, ale prawdziwe jest także określenie tego regionu jako Krainy Tysiąca Torfowisk. Krajobraz polodowcowy Mazur odznacza się bowiem bogactwem naturalnych bagien, w tym torfowisk wysokich zwanych mszarami lub rojstami.

Olszowska, Mszary Mazur...