DIAGNOZOWANIE I LECZENIE GUZOW MÓZGU U LUDZI
Kamila Pawlicka i in., Diagnozowanie i leczenie guzow mozgu, 16-22

Słowa kluczowe

glejak
glioblastoma
nowotwory
mózg
leczenie nowotworów

Abstrakt

Glejak wielopostaciowy (glioblastoma) jest najczęściej występującą postacią nowotworu glejopochodnego mózgu u dorosłych. Komórki glejaka charakteryzują się niekontrolowaną proliferacją, dynamiczną angiogenezą, inwazyjnym wzrostem, zdolnością do unikania apoptozy i naciekania sąsiadujących tkanek mózgu. Najczęściej stosowanym podejściem terapeutycznym w leczeniu wysokozłośliwych glejaków jest połączenie resekcji chirurgicznej z chemio- i radioterapią. Średni czas przeżycia chorych, mimo wdrożenia intensywnego leczenia, często nie przekracza jednego roku.

Kamila Pawlicka i in., Diagnozowanie i leczenie guzow mozgu, 16-22