RYTMY BIOLOGICZNE I MECHANIZM ZEGARA OKOŁODOBOWEGO W MÓZGU – NAGRODA NOBLA 2017
Bernadetta Bilska, Bartosz Doktor, Elżbieta Pyza, Rytmy biologiczne, 44-51

Słowa kluczowe

Drosophila melanogaster
rytmy biologiczne
mózg
zegar peryferyczny

Abstrakt

Okołodobowe rytmy biologiczne występują prawie u wszystkich organizmów w ich procesach życiowych. U zwierząt rytmy generowane są przez zegary centralne zlokalizowane w mózgu oraz zegary peryferyczne, występujące w komórkach wielu narządów wewnętrznych. Zapewniają one homeostazę czasową organizmu, synchronizację wielu procesów z odpowiednia porą doby i pozwalają przygotować organizm na cykliczne zmiany w środowisku. Pierwszy gen zegara per i molekularny mechanizm zegara opisano u muszki Drosophila melanogaster. Później okazało się, że podobne geny zegara i jego mechanizm molekularny występuje również u ssaków. Za odkrycia zegara u Drosophila, przyznano w 2017 roku Nagrodę Nobla z fizjologii i medycyny. Prawidłowe funkcjonowanie zegara, który generuje okołodobowe oscylacje w różnych procesach komórkowych, fizjologicznych oraz jego synchronizacja z dobowo zmieniającymi się czynnikami środowiska, gł. natężenia światła, są bardzo istotne do prawidłowego funkcjonowania organizmu w ciągu doby. Zaburzenia mechanizmu zegara lub jego desynchronizacja z warunkami zewnętrznymi prowadzą do rozwoju wielu chorób.

Bernadetta Bilska, Bartosz Doktor, Elżbieta Pyza, Rytmy biologiczne, 44-51