Przepych tropików

Słowa kluczowe

różnorodność klimatu
różnorodność biotyczna
biomy

Abstrakt

Tropiki – rejon położony pomiędzy Zwrotnikiem Koziorożca i Zwrotnikiem Raka, obszar występowania niespotykanej nigdzie indziej na Ziemi różnorodności klimatu, a co za tym idzie, różnorodności biotycznej. Znajdziemy tu równikowe lasy deszczowe o najwyższej na naszej planecie produktywności pierwotnej netto, a także najsuchsze pustynie i szczyty gór o klimacie arktycznym, gdzie produktywność jest zbliżona do zera. W samych równikowych lasach deszczowych występuje co najmniej 63% wszystkich gatunków ssaków, 72% gatunków ptaków, 42% gatunków gadów i 76% gatunków płazów, a do tego należałoby doliczyć gatunki związane z sawannami, pustyniami i wysokimi górami. To prowadzone w tropikach obserwacje i badania przyczyniły się do wielu najważniejszych odkryć w biologii. Wydaje się zatem, że warto poświęcić się badaniom tego rejonu i propagowaniu wiedzy o tropikach, do czego przyczynić się ma niniejszy zeszyt Wszechświata.