ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA W PROFILAKTYCE ZDROWOTNEJ
Agnieszka Trela, Renata Szymanska, Zywnosc funkcjonalna, 60-68

Słowa kluczowe

żywienie
zdrowie
żywność funkcjonalna
profilaktyka chorob
stres oksydacyjny

Abstrakt

W odpowiedzi na wykazaną w ostatnich latach zależność pomiędzy sposobem żywienia a zdrowiem człowieka, narodziła się idea żywności funkcjonalnej, która poza dostarczaniem podstawowych składników odżywczych, wykazuje również właściwości prozdrowotne. Zawartość składników aktywnych o udokumentowanym, korzystnym wpływie na stan zdrowia sprawia, że żywność ta znajduje zastosowanie w profilaktyce wielu chorób, zwłaszcza cywilizacyjnych. Obecnie, z uwagi na potwierdzoną licznymi badaniami rolę reaktywnych form tlenu oraz stresu oksydacyjnego w patogenezie wielu schorzeń, szczególne zainteresowanie wzbudzają produkty funkcjonalne zawierające w swym składzie związki aktywne o charakterze antyoksydacyjnym. W niniejszym opracowaniu omówiono na podstawie literatury pojęcie żywności funkcjonalnej oraz przykłady jej wykorzystania w zapobieganiu oraz wspomaganiu leczenia głównych chorób cywilizacyjnych,
zaznaczając przy tym rolę związków antyoksydacyjnych.

Agnieszka Trela, Renata Szymanska, Zywnosc funkcjonalna, 60-68