Wciąż nie ma ciszy w tropikach

Słowa kluczowe

sygnały dźwiękowe
śpiew ptaków
bioakustyka
ekoakustyka
tropiki
nauka obywatelska

Abstrakt

Strefa tropikalna Ziemi jest wciąż znacząco słabiej poznana niż obszary klimatu umiarkowanego. Sygnały dźwiękowe wydawane przez znakomitą większość zwierząt z bardzo wielu taksonów stanowią swego rodzaju interfejs do poznania zarówno samej ewolucji komunikacji, jak również do sprawniejszego przyjrzenia się bioróżnorodności organizmów tropikalnych i wielu procesów ekologicznych, które zachodzą między zwrotnikami. U tropikalnych ptaków i innych wokalnych zwierząt występują zachowania, które, choć słabo poznane, wydają się mieć fundamentalne znaczenie dla zrozumienia ewolucji komunikacji. Jednym z nich są duety, czyli wspólny śpiew samic i samców ptaków, bardzo rzadko spotykany w strefie umiarkowanej. Takich fenomenów bioakustycznych jest w tropikach więcej. Sygnały dźwiękowe wydawane przez zwierzęta mogą być też z powodzeniem wykorzystywane do wykrywania gatunków i określania bioróżnorodności i jej zmian. Niedawno powstałe podejście ekoakustyczne pozwala na szybkie określanie wielu procesów zachodzących w środowisku w sposób optymalizujący koszty i pracochłonność badań. Postęp ten stał się możliwy również dzięki nauce obywatelskiej, za sprawą której powstały jedne z najlepszych baz zawierających ogólnodostępne nagrania prawie wszystkich współcześnie żyjących ptaków. Żyjemy w czasach, kiedy dosłownie każdy może przyczynić się do wzbogacania wiedzy, korzystając nawet
z tak ogólnodostępnych narzędzi jak smartfon.