Yehudah L. Werner: Reptile Life in the Land of Israel with Comments on Adjacent Regions.
Piotr Sura, 81-82

Słowa kluczowe

herpetofauna
Izrael

Abstrakt

Herpetofauna Izraela interesowała mnie od bardzo dawna i będąc jeszcze studentem korespondowałem z prof. Wernerem, który przysyłał mi swoje publikacje, a raz nawet książkę The Reptiles of the Sinai Peninsula (1973). Ponieważ był to jego jedyny egzemplarz, poprosił o odesłanie po wykorzystaniu, co też uczyniłem (ten list z 1976 r. zachowałem do dziś). Książa była w języku hebrajskim, ale przydatne okazały się mapy z nazwami łacińskimi gadów oraz angielskie streszczenie i klucz do rodzaju Eremias.

Piotr Sura, 81-82