OBSERWACJA NIETYPOWO UBARWIONEGO SAMCA TRASZKI GRZEBIENIASTEJ TRITURUS CRISTATUS
Maciej Bonk, Obserwacja traszki ogoniastej, 286-287

Słowa kluczowe

guanofor
srebrna guanina
ubarwienie płazów
melafonor

Abstrakt

Ubarwienie płazów warunkowane jest rozwojem i funkcjonowaniem kilku typów komórek barwnikowych, m.in. zawierających karotenoidy ksantoforów, melanoforów zawierających barwnik czarny, znajdujących się pod melanoforami komórek zawierających barwnik biały, czy guanoforów zawierających srebrną guaninę.

Maciej Bonk, Obserwacja traszki ogoniastej, 286-287