Miasto, psy, koty i szczury – co mają wspólnego z pasożytniczymi pierwotniakami z rodzajów Cryptosporidium i Giardia?

Słowa kluczowe

Cryptosporidium
Giardia
miasto
psy
koty
szczury

Abstrakt

Miejskie aglomeracje to dom nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt towarzyszących człowiekowi, głównie psów i kotów. Do niechcianych mieszkańców miast zaliczamy szczury, które doskonale przystosowały się do warunków miejskich. Miasto nie jest wolne także od
organizmów pasożytniczych, takich jak pierwotniaki z rodzajów Cryptosporidium i Giardia, które są szczególnie niebezpieczne dla osób z upośledzoną odpornością, dzieci i osób starszych. Liczne gatunki tych pasożytów notowane są na obszarach miejskich, a zwierzęta
domowe i szczury mogą pełnić istotną rolę w cyrkulacji tych patogenów w specyficznym środowisku, jakim jest miasto.