DO NATURY JEDEN KROK...
Maria Olszowska, Do natury jeden krok, 300-303

Słowa kluczowe

bioróżnorodność

Abstrakt

Trwa Dekada Bioróżnorodności ogłoszona przez ONZ (2011–2020). Narody Ziemi w tym okresie starają się zwrócić uwagę na zagrożoną różnorodność biologiczną. Akcentują wartość kulturową, przyrodniczą i gospodarczą bioróżnorodności.

Maria Olszowska, Do natury jeden krok, 300-303