CZY EWOLUCJA MOŻE BYĆ POWTARZALNA?
Weronika Marta Banot, Czy ewolucja moze byc powtarzalna, 165-172

Słowa kluczowe

ewolucja
powtarzalność ewolucji

Abstrakt

Ewolucja to proces intensywnie badany od ponad stulecia, ale wciąż kryjący wiele tajemnic. W niniejszym artykule omawiam na podstawie literatury zagadnienie powtarzalności i przewidywalności ewolucji. Przykłady z siedlisk naturalnych oraz wyniki niektórych eksperymentów laboratoryjnych wskazują, że ewolucja w pewnym stopniu jest powtarzalna, choć zależy to od poziomu organizacji biologicznej, który rozpatrujemy. Na stopień powtarzalności może wpływać szeroki zakres czynników – zarówno przeszłość ewoluującej populacji, jak i środowisko, czy typ rozmnażania. Prowadzone rozważania teoretyczne staramy się sprawdzić w praktyce w prowadzonym obecnie eksperymencie.

Weronika Marta Banot, Czy ewolucja moze byc powtarzalna, 165-172