LARWY BARCIAKA PSZCZELEGO (GALLERIA MELLONELLA) A FOLIA POLIPROPYLENOWA
Marian Jelinski, Larwy barciaka pszczelego, 218-220

Słowa kluczowe

Barciak pszczeli
Galleria mellonella

Abstrakt

Barciak pszczeli (Galleria mellonella) jest znanym szkodnikiem plastrów pszczelich [8] i zgromadzonych w nich zapasów pierzgi. Gąsienice tego barciaka żywiąc się plastrami powodują duże straty [3], [8]. Dane pochodzące z literatury wskazują, że zjadają one też folię polietylenową, która jest w dużej mierze wykorzystywana w opakowaniach [1].

Marian Jelinski, Larwy barciaka pszczelego, 218-220